Kalauzoló – otthoni tanulás

Legújabb videók, feladatok:

Pompeii – Róma – Történelem 9. osztály VIDEÓ
Római város, amelyet a Vezúv 79. évi kitörése pusztított el és borított vulkáni hamuval.
Kémiai kötések – Kémia 7. osztály VIDEÓ
Az atomok eltérő mértékben ragaszkodnak elektronjaikhoz. Egyes atomok könnyebben leadják azokat, mások nem szívesen válnak meg tőlük…
Az oldódás – Kémia 7. osztály VIDEÓ
Oldatok mindenhol jelen vannak életünkben: a konyhában és a biokémiai folyamatokban egyaránt. Vajon a kémiában mit nevezünk oldatnak?
Fényelektromos jelenség – Fizika 11. osztály VIDEÓ
A kvantumhipotézis és a fényelektromos jelenség ismertetése
Forgatónyomaték – Fizika 9. osztály VIDEÓ
A forgatónyomaték fogalma és a forgási egyensúly értelmezése.
A mondatfajták – Nyelvtan 2. osztály VIDEÓ
Mondatfajták Nem szükséges a tankönyv, lehet, neked más a könyved, semmi baj.
A mondat – Nyelvtan 2. osztály VIDEÓ
Mit tudsz a mondatról? Nem biztos, hogy ugyanilyen a tankönyved, a lényleg, amit a tanító néni elmond a mondatokról.
A szavak és a betűk – Nyelvtan 4. osztály VIDEÓ
A szavak jelentése: egyjelentésű többjelentésű azonos alakú szavak Szavak: rokon értelmű szavak ellentétes jelentésű szavak Szavak: egyszerű szó összetett szó
Az elektronfelhő szerkezete – Kémia 7. osztály VIDEÓ
Az elektronfelhő szerkezete Hetedikes szinten felépítjük a periódusos rendszer első 20 atomjának az elektronszerkezetét. Az elektronszerkezet és a periódusos rendszer
Pitagorasz tétele – Matematika 8. osztály VIDEÓ
Pitagorasz tétele, négyzetre emelés, hatványozás, köbgyök