4. osztály

Magyar

A szavak és a betűk – Nyelvtan 4. osztály VIDEÓ
A szavak jelentése: egyjelentésű többjelentésű azonos alakú szavak Szavak: rokon értelmű szavak ellentétes jelentésű szavak Szavak: egyszerű szó összetett szó
Read more.
A mondat – Nyelvtan 4. osztály VIDEÓ
A mondatokról – A mondatok fajtái    
Read more.
Tulajdonnevek írása – Tollbamondás – Magyar 4. osztály VIDEÓ
A tulajdonnevek helyesírását gyakoroljuk ebben a videóban.
Read more.
Tollbamondás – Hosszú egyjegyű mássalhangzó szavak – Nyelvtan 4. osztály VIDEÓ
Olyan szavak helyesírását gyakoroljuk, amelyekben hosszú mássalhangzó szerepel. Az alapszókincs szavaiból válogattam.
Read more.

Matek

Környezetismeret

Testnevelés